Expedienten l'ICS per no preservar les dades personals d'una pacient.

 
L'Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha obert un expedient sancionador a l'Institut Català de la Salut (ICS) per no preservar les dades personals d'una pacient i deixar-les a la vista i accés de terceres persones. Segons l'acord d'inici de procediment sancionador incoat per l'APDCAT, a què ha tingut accés l'agència Efe, l'expedient s'ha obert després d'una denúncia presentada el 9 de maig per una persona que va ser a la primera planta de l'Hospital de la Vall Hebron, on hi ha les urgències, per presentar una queixa per l'atenció rebuda per un familiar seu.
Quan va agafar l'imprès que li van indicar per formalitzar la queixa, va trobar un document titulat 'Sol·licitud de transport sanitari', expedit per l'hospital i que contenia totes les dades personals d'una pacient. El document, que el denunciant va portar a l'Agència de Protecció de Dades, portava el segell de l'hospital i hi constaven el nom, cognoms, direcció, motiu del transport i unitat assistencial de la pacient.